TREŚC JEST ARCHIWALNA
Zarządzenie nr 3 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 3 października 2017 roku
Wobec treści przepisu art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art.  22 § 1 pkt. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm. ) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2316 )  informujemy co następuje:
 
  1. Ustalamy  12 stycznia  2018 roku  dniem wolnym od pracy za dzień  6 stycznia 2018 roku przypadający w sobotę. 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2017-10-03
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2017-10-05 15:06